Bireysel Eğitim

Bireysel Eğitim

BİREYSEL EĞİTİM


    Bireysel eğitim, farklı gelişim gösteren çocukların bütün gelişim alanlarının desteklenmesi hedefiyle özel ortamlarda ve özel olarak yetiştirilmiş eğitmenler aracılığıyla, her birey için özel olarak hazırlanmış programlarla ,bireylerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak en az 45 dk. olarak düzenlenmiş eğitim ve rehabilitasyon çalışmalarının adıdır.
Bireylerin öz bakım becerilerini geliştirme , iletişim becerilerini ve sosyal gelişimini destekleme, özgüvenini artırma, bağımsız yaşam becerileri geliştirmesini destekleme, akademik olarak yaşıtlarını yakalama bireysel özel eğitimin temel hedefleridir.
    Bireysel özel eğitim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları aracılığıyla planlanır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) ile bireylerin performans düzeylerinden yola çıkılarak , yapılacak çalışmaların hedefleri ile uygulanacak yöntemler ve materyaller belirlenir.
    Bütün planlamaların ardından İzleme ve değerlendirme süreçlerinin uzman personel tarafından etkili yürütülmesi ile süreç içerisinde bireylerden alınan yanıtlar ve eğitmenin gözlemleri sonucunda BEP planının yenilenmesi büyük önem taşımaktadır.
   Edinilen bilgi ve becerilerin günlük hayata aktarımı çok önemlidir. Bu nedenle edinilen bilgi ve becerilerin günlük hayattaki yerlerinin takibi için aile görüşmeleri, bilgilendirme ve ev ziyaretleri ile yapılan çalışmaların kalitesi ve verimi arttırılmaktadır