Duyu Bütünleme Terapisi

Duyu Bütünleme Terapisi

 

DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ

Duyu Bütünleme, duyularımızdan gelen bilgilerin alınıp organize edilerek çevreye uygun cevabın oluşturulması için kullanılma becerisidir.Bu işlem uyarıların dışarıdan ve içeriden alınması, kaydedilmesi, işlemlenmesi ve cevabın oluşturulmasından meydana gelir.

Hayatımızın her anında duyularımız yoluyla bilgi alırız (dokunma, duyma, görme, tat alma, koku, vücut pozisyonu, denge ve fizyolojik duyular).Sahip olduğumuz bu duyulardan  beş tanesinin alıcıları dışarıdadır. Bunlar görme, dokunma, koku, tat ve işitme duyularıdır. Bu duyuların hepsi dış dünya ile iletişim içinde olmamızı sağlar. Aynı zamanda vücudumuzun pozisyonunu, hareketini  ve fizyolojisini kontrol eden bir takım iç duyular da bulunmaktadır. Bu duyular vücudun iç dünyasından haberdar olmamızı sağlar. Bunlar proprioception, vestibuler ve fizyolojik duyulardan oluşmaktadır.Bu duyuların hepsi merkezi sinir sisteminin parçası olan beyinde değerlendirilip uygun cevabın açığa çıkması sağlanmaktadır.  Bu nedenle duyu bütünlüğüyaptığımız her şeyde önemli rol oynamaktadır.

Duyu Bütünleme Problemini Nasıl Anlarız?

Duyu Bütünleme problemi karşısında çocuk duyusal uyarıları sentezleyemez, organize edemez ve uygun cevaplar oluşturamaz.Beyinde meydana gelen bu işlemleri göremediğimizden çocukların davranışlarını gözlemleyerek beyinde neler olduğu hakkında bilgi edinmeye çalışırız.

Duyu bütünleme problemi olan bireylerde aşağıdaki durumlar görülebilir: 

• Dokunmaya karşı hassasiyet

•Hiperaktivite veya hareket duyusunda azalma 

• Dikkat dağınıklığı

• Sese karşı aşırı veya az tepki

• Kendilerini ve işlerini organize etmede yetersizlik 

• Emosyonel tepkiler 

• Öğrenme becerilerinde yetersizlik 

• Uykuya geçişlerde zorlanma

•Yemek yeme problemleri

•Takıntılı davranışlar

• Aktivite ve ortam değişikliklerinde zorluklar….vb.

Duyu Bütünleme Tedavisi Nedir?

Uygun duyusal deneyimler ile adaptif cevabın ortaya çıkarılması olarak tanımlanır. Duyu bütünleme terapisi bu alanda eğitim almış ergoterapistler ve fizyoterapistler tarafından verilir.

Duyu bütünlemeterapisi aktif bir terapidir. Terapideki hedefimiz çocuğun iletişime açık, keyifli ve ortamdaki uyaranları rahatlıkla tolere edebilir halde olmasını sağlamaktır. Böylece terapi sırasında öğrendiği bilgileri günlük yaşamına çok daha kolay uyarlayabilir.  Terapide oyun tedavinin en önemli basamağıdır. Bu aktivitelerde genellikle hamak, top, silindir, trombolin,salıncak gibi büyük ekipmanlar kullanılarak daha yoğun proprioseptif, vestibuler ve taktil uyaranlar verilmiş olur. Çocuk çevresindeki ekipmanları keşfetmek için cesaretlendirilir, terapist aktiviteleri ve çevreyi düzenleyerek çocuğa uygun duyusal uyaranları organize ederek kullanılmasını ve cevabın oluşturulmasını sağlar.

Terapiler çocuğun ve ihtiyaçlarının önderliğinde sürdürülür. Unutulmaması gereken en önemli nokta terapilere devam eden çocuğun bir birey olduğu ve asla standardize edilemeyeceğidir.