Oyun Terapisi

Oyun Terapisi

Oyun  Terapisi

Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde hizmet alan kişinin duygusal durumu ve içsel motivasyonu çok önemlidir. Özellikle çocukların problemli davranışları altında yatan temel sebep, çoğu zaman yaşadıkları kaygı ve süreci anlamlandırmada yaşadıkları problemler olabilmektedir. Psikolojik Destek Biriminde, çocukların yaşadıkları kaygı ve stresten kaynaklı davranış problemlerinin giderilmesi amacıyla oyun temelli yaklaşımla psikolojik destek verilmektedir.

Oyun, çocuğun kendini ifade etme yoludur. Oyun hayal ile gerçek arasında bir köprü, çocuğu hayata hazırlamada bir nevi provadır. Oyun terapisi ile çocukların duygularını, temel ihtiyaçlarını, sevgi ve nefretlerini, saldırganlıklarını ve birçok davranışlarının altında yatan temel nedenleri öğrenilebilir. Çocukların duygusal dünyalarına girilebilir, sorunlarına yardımcı olunabilir

Oyunlar çocukların sözcükleri, oyuncakları ise cümleleridir. Kuşlar uçar, balıklar yüzer, yetişkinler konuşur, çocuklar oynar. Kurumumuzda çocuklara ve ailelerimize seanslarımızda oyun terapisi uygulanmakta. Çeşitli örnekleri verilmekte ve uygulatılmaktadır.