HİZMETLERİMİZ

 • Fizyoterapi

 • Bireysel Eğitim

 • ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ

 • Dil ve Konuşma Terapisi

 • Bilişsel Davranışçı Terapi

 • EMDR Terapi

 • Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi

 • Eteçom

 • Test ve Değerlendirme

 • Grup Eğitimi

 • Duyu Bütünleme Terapisi

 • Aile Danışmanlığı ve Anne Baba Eğitimi

 • Oyun Terapisi

 • Ölçme Değerlendirme

 • Floortime

 • Osteopati