Otizm Spektrum Birimi

Otizm Spektrum Birimi

.

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir, Nasıl Tanılanır, Süreç Nasıl İlerler ?

Otizm spektrum bozukluğu (OSB) belirtileri erken çocukluk döneminde gözlenebilen nörogelişimsel bir bozukluktur. Bu belirtiler iki temel başlık altında sıralanır;

 1. Sosyal iletişimsel alanda yetersizlikler
 2. Sınırlı tekrarlayıcı davranışlar ve ilgi alanlarındaki yetersizlikler

Bu belirtiler farklı yaşlarda farklı şekillerde ve derecelerde kendini gösterir. Bunların bir kısmı aile tarafından da gözlenebilir. Bunlardan bazıları;

 • Babıldamanın olmayışı
 • Konuşanın yüzüne bakmaması
 • Anormal, yüksek tonda ağlama
 • Göz kontağı yetersizliği
 • Karşılıklı gülümsemenin olmayışı
 • Adına tepki vermeme
 • Dokunma ve diğer uyaranlara aşırı ve ya az tepki
 • Tekrarlayıcı hareketler
 • Tekrarlayıcı belli objelerle oyun
 • Yalnızlığı tercih etme
 • Objeleri keşfetmeme ve ya tuhaf biçimde inceleme(göze çok yakın tutma gibi)
 • Kısıtlı yüz ifadeleri …

 

Bu belirtilerin bazılarını kısmen dahi olsa gösteriyorsa ailenin en kısa zamanda bir uzmana başvurması gerekir. Otizmde erken tanı alma ve erken yoğun eğitim birçok açıdan önemlidir ve değerlidir.

Bu belirtilerden sonra uzman kişi ve ya kurumlar tarafından bir takım klinik değerlendirmeler ve davranışa dayalı bazı testler yapılır. Bu testlerden bazıları;

 • Danver 2 Gelişimsel Tarama Testi
 • AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
 • IVO-ODS (Otizm Spektrum Bozukluğu Kapsamlı Değerlendirme Seti)
 • M-CHAT Değiştirilmiş Erken Çocukluk Dönemi Otizm Tarama Ölçeği

 

Otizme eşlik eden başka yetersizlikler de olabilir. Bu yetersizliklerin türünün ve derecesinin belirlenmesi hem tedavi hem de eğitim sürecinin yapılandırılması açısından çok önemlidir. Bu yetersizlikler;

 • Zihinsel Yetersizlik, Gerilik
 • Dil Konuşma Bozuklukları Ve Ya Dil Gelişiminde Gerilik
 • CerebralPalsi
 • Epilepsi
 • Duyu-Algı Bütünleme Bozukluğu
 • Duygusal Davranışsal Bozukluklar
 • DEHB ( Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu)

Otizm ve otizme eşlik eden diğer yetersizlikler belirlendikten sonra eğitim süreci daha sağlıklı bir şekilde yapılandırılabilir. Çocukların yaşına, tanı gruplarına ve bireysel özelliklerine göre hazırlanmış birçok eğitim programı mevcuttur. Bu programların hangisi ya da hangilerinin kullanılacağı titizlikle seçilmelidir zira erken çocukluk dönemi kritik bir dönemdir. Her günün her saatin ayrı bir önemi vardır. Uygun programlar seçildikten sonra yoğun bir eğitim programına başlanması tavsiye edilir. Bu yoğun program döneminde bazı belirtiler ortadan kaldırılabilir. Uygun kriterlere  sahip ise tanı ortadan kaldırılabilir. ( bknz Zapella-2002 Fein-2005 Fein-2013 Mukadde2014) Erken çocukluk dönemi dışında okul çağı, ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde alınan eğitimlerle bazı belirtiler zayıflayabilir, dereceleri artabilir ve ya yenileri eklenebilir.

Tanı kaldırma bazı şartlarda mümkün olsa da çoğunlukla hayat boyu devam eden bir süreçtir. Bu dönemlerde önemli olan bireyin boş zamanlarını verimli kullanmak ve ona hobiler kazandırmaktır. İyi bir program, çocuğunuzu ve otizmi tanıma ve kabul etme bu uzun yılları anlamlı ve mutlu anılara dönüştürmenize yardımcı  olacak yegane kaynaktır. Hiçbir zaman umudunuzu kaybetmemeli ve pes etmemelisinz.

 


 

Bazı İstatistikler

Memnun Hizmet

2548

Başarılı Tedavi

1250