Psikolojik Destek Birimi

Psikolojik  Destek Birimi

.

Psikolojik Destek Birimi

Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde hizmet verilen kişinin yanı sıra aile bireylerininde psikolojik destek alması çok önemlidir. Aile ile yapılan görüşmeler sırasında, öncelikle kaygı ve stresin kaynağı olan problem tanımlanmaktadır. Problemin tanımlanmasının ardından altında yatan nedenler ve çözümleri, aile ile iş birliği yapılarak uygun yaklaşım ve tekniklerle ortaya koyulmaktadır.

Psikolojik açıdan desteklenmesi gereken çocuklar, yetişkinler ve ailelere verilen hizmet kapsamında, kişilerin psikososyal gelişimleri ve duygusal süreçleri değerlendirilmektedir.

Buna ek olarak, Erken Müdahale Programı kapsamında; aile üyelerine (çocuk, kardeş ve ebeveyn) psikoterapi ve aile danışmalığı hizmeti sunulmaktadır.

Aile Danışmanlık Hizmetleri;

Psikolojik destek ve danışmaya ihtiyacı olan velilerimiz istedikleri taktirde randevu alarak Psikoloğumuzla danışan-danışman gizliliği içerisinde görüşmelerini yapabilirler.
Ayrıca kurumumuzda velilere yönelik bilgilendirme toplantıları, aile eğitim seminerleri ve bireysel aile görüşmeleri gibi hizmetler verilmektedir.

PSİKOTERAPİ YAKLAŞIMLARIMIZ

Oyun  Terapisi

Özel eğitim ve rehabilitasyon sürecinde hizmet alan kişinin duygusal durumu ve içsel motivasyonu çok önemlidir. Özellikle çocukların problemli davranışları altında yatan temel sebep, çoğu zaman yaşadıkları kaygı ve süreci anlamlandırmada yaşadıkları problemler olabilmektedir. Psikolojik Destek Biriminde, çocukların yaşadıkları kaygı ve stresten kaynaklı davranış problemlerinin giderilmesi amacıyla oyun temelli yaklaşımla psikolojik destek verilmektedir.

Oyun, çocuğun kendini ifade etme yoludur. Oyun hayal ile gerçek arasında bir köprü, çocuğu hayata hazırlamada bir nevi provadır. Oyun terapisi ile çocukların duygularını, temel ihtiyaçlarını, sevgi ve nefretlerini, saldırganlıklarını ve birçok davranışlarının altında yatan temel nedenleri öğrenilebilir. Çocukların duygusal dünyalarına girilebilir, sorunlarına yardımcı olunabilir

Oyunlar çocukların sözcükleri, oyuncakları ise cümleleridir. Kuşlar uçar, balıklar yüzer, yetişkinler konuşur, çocuklar oynar. Kurumumuzda çocuklara ve ailelerimize seanslarımızda oyun terapisi uygulanmakta. Çeşitli örnekleri verilmekte ve uygulatılmaktadır.

Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Yaklaşımı  

Bu model problemin kendisinden çok, çözüme odaklanan sistematik bir yaklaşım sunar. Danışanın güçlü yönleri üzerine yoğunlaşır. Çözüm, danışanın kendinden kaynak alır, bu durum danışanın öz güveni üstünde de olumlu bir etki yaratır. Kişinin şu ana kadar hiç denemediği ve yapamadığı ile değil, geçmişteki başarıları ile ilgilenir. Danışan sorunların daha baş edilebilir olduğu dönemleri hatırlamak konusunda cesaretlendirilir. Varolan sorunu ortadan kaldırmayı amaçlamak yerine olumlu olanları yaratmayı ve çoğaltmayı hedefler.

EMDR TERAPİ– Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme

EMDR- Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme- savaş stresi, taciz, doğal afetler veya çocukluk döneminde yaşanan üzücü olaylar gibi rahatsız edici yaşam deneyimlerinin neden olduğu duygusal sorunların yanı sıra, fobi, performans kaygısı, panik bozukluk, beden algısının bozukluğu, çocuklarda travma belirtileri, yas, kronik ağrı, taciz, tecavüz ve başka sorunların tedavisinde kullanılan psikolojik bir yöntemdir. EMDR, psikodinamik, bilişsel, davranışsal ve danışan merkezli yaklaşımlar gibi çok iyi bilinen farklı yaklaşımların öğelerini bir araya getiren bir yöntemdir (Shapiro, 2001).

Bilişsel Davranışçı Terapi,

Bilişsel Davranışçı Terapi,duyguları olumlu etkilemeye dayalı, düşünceleri değiştirmeye odaklanan kısa süreli ve yapılandırılmış bir psikoterapi yöntemidir. Şimdiki zamana odaklanır. Danışanın, terapiste başvurduğu dönemdeki sorunlarından yola çıkar, ancak temelde, kişinin geçmişte bir olay ya da yaşanan bir süreç nedeniyle geliştirdiği mantıksız düşünce, uyum sağlamayan duygu ve davranışlarını değiştirmesini hedefler. Çünkü kişinin bugünkü rahatsızlığı, bu düşünce, duygu ve davranışlarını sürdürmesinden kaynaklanmaktadır. Bu terapi danışana rahatsızlık veren bilişsel çarpıtmalar ve bu çarpıtmaları destekleyen davranışların tespit edilmesi ve bunların düzeltilmesini hedefler. Bilişsel Davranışçı Terapi, günümüzde çok sayıda psikolojik sorunda başarı ile uygulanmaktadır. Korkular, panik atak, stres, ilişki problemleri, performans örneğin iş ya da sınav kaygısı, takıntılı davranış ya da düşünceler, yeme bozuklukları, depresyon, yas, travma sonrası stres problemleri, cinsel sorunlar gibi problemler, Bilişsel Davranışçı Terapi’nin ilgi alanlarıdır. Zaman zaman bireylerle olduğu kadar gruplara da uygulanabilir.

Ölçme Değerlendirme Birimi

Kurumumuza ilk başvuran ailemiz ve çocuğumuz görüşmeye alınır. Görüşmenin seyrine ve sonucuna göre gerekli değerlendirmeler yapılarak çocuğun düzeyi saptanır. Tüm eğitim alanlarında ihtiyaçları belirlenir.

Çocuğun bireysel hızına, fizyolojik yapısına, tüm hazır bulunuşluk düzeyine uygun eğitim planları belirlenip çalışmaya başlanır.

Kurumumuza devam etmekte olan çocuklarımız içinde belli aralıklarla ilerlemeleri saptanarak gerekli program değişikliklerine gidilmektedir.

Ayrıca değerlendirme yapılan tüm çocukların örgün eğitimde (kaynaştırma öğrencisi olarak) yer alabilmesi için gerekli önlemler alınarak girişimlerde bulunulmaktadır.

PSİKOLOJİ TEST DEĞERLENDİRME

Psikolojik  Testler

Günümüzde, okul başarısı, okul başarısızlığı, zeka puanları, dikkat, öğrenme güçlüğü gibi bir çok ifade ile sıkça karşılaşmaktayız.   Bu tanımlamalarla ilgiili bilgi edinmek için tıpkı doktorların istediği kan tahlilleri röntgenler gibi psikiyatrist ve psikologlar da psikolojinin laboratuarı olan psikometrik değerlendirmelerden faydalanırlar. Bu değerlendirmeler sayesinde, bireyin okul performansına etki eden bilişsel işlem alanlarının nasıl çalıştığı, güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi edinip ihtiyaçlar doğrultusunda planlamalar yapılarak performansın ileriye taşınması hedeflenir

Porteous Labirentleri Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Porteous Labirentleri Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi 

 Okula Hazırlık Testi (OHT) 

Peabody Resim Kelime Testi

Gesell Gelişim Figürleri Testi 

Bender-Gestalt Görsel Motor Algılama Testi

Good Enough – Harris Bir İnsan Çiz Testi

Kent E-G-Y Testi

Frankfurter Dikkat Testi

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Bazı İstatistikler

Memnun Hizmet

3654

Başarılı Tedavi

156847